DO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w Honda Krężel & Krężel.

W związku z przepisami dot. ochrony danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) przedstawiamy informację, na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w firmie Honda Krężel & Krężel Marek Krężel (zwany dalej Dealer).

Informujemy, że Państwa dane osobowe znajdują się w bazie danych Dealera. Administratorem danych jest Firma Krężel & Krężel Marek Krężel z siedzibą: al. Jana Pawła II 142, 31-982 Kraków. Kontakt z administratorem danych: telefonicznie: 126489948, poprzez email: honda@krezel.pl, listownie lub bezpośrednio pod adresem podanym powyżej.  Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych, ich poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami. Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów administratora takich jak wykonywanie usług gwarancyjnych, serwisowych, ubezpieczeniowych i finansowych oraz realizacji przez administratora obowiązków wynikających z ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów a także promocji i marketingu produktów i usług Dealera. Ponadto, Państwa dane są przetwarzane przez administratora Honda Motor Europe Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa, w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda oraz prawnie uzasadniony interes administratora polegający na kierowaniu do klienta treści marketingowych dotyczących towarów i usług administratora przy wykorzystaniu różnych kanałów komunikacyjnych. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom ubezpieczeniowym, dostawcom usług przechowywania danych i dokumentów. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w danym celu chyba, że prawo mówi inaczej. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich  danych oraz prawo żądania ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia oraz otrzymania tych danych w formacie xml, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przepisy prawa wymagają przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych (faktury VAT) i w tym zakresie nie mogą one być zmienione ani usuniete na wniosek klienta a ich przetwazanie odbywa się do momentu określonego przepisami. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umów na zakup towarów i usług jak również wykonania innych działań takich jak przypominanie o przeglądzie i końcu polisy ubezpieczeniowej, przeprowadzanie napraw gwarancyjnych, przeprowadzanie kampanii bezpieczeństwa, kampanii ulepszania produktu itp. Brak podania danych oznaczonych jako obowiązkowe będzie skutkował niemożliwością wykonania niektórych umów.

Powyższa informacja realizuje obowiązek prawny i nie wymaga kontaktowania się z Dealerem, ani składania dodatkowych oświadczeń.

 

Prosimy również o zapoznanie się z Polityką Prywatności.